تۊۊله ژه‌ره‌ژ، سروده‌ای به زبان لکی از دفتر شعر از با میهن دل از فریبرز همزه‌ای

 تۊۊله ژه‌ره‌ژ از دفتر شعر از با میهن دل

“تۊۊله ژه‌ره‌ژ”، سروده‌ای به زبان لکی از فریبرز همزه‌ای برگرفته از دفتر شعر از با میهن دل

 

(از میهن آغازین تا تن پسین: 4،  از با  میهن دل: سروده‌­هایی به زبان‌­های  فارسی، کردی، آلمانی و انگلیسی از: فریبرز همزه‌­ای، نقاشی از: لیزا ورمان، کرمانشاه، 1401

سروده‌ای از دفتر شعر از با میهن دل

 

 تۊۊله ژه‌ره‌ژ

 

ئه‌ر غه‌مزه نه‌كه­‌ي

په چه بكه‌ي؟!

تۊۊله ژه‌ره‌ژ

سه‌­رڤه خه‌رامان

هانه ‌که مه‌چي‌يه سه‌ر كه‌يني!؟

*******

ئه‌ر ناز نه‌كه‌ي

له‌رزه  ڤه ‌ته‌ن نه‌ي

چه بكه‌ي؟!

ئه‌ر هۊۊليِ ڤارانِ دو زولفت

ڤه سه‌ره بانِ دوشانِ پرِه وه‌فرت

نرشاني

چه بكه‌ي؟!

ئه‌ي وينه‌ي

ئافتاوِ ڤه‌هاري

ئه‌ي نيمه شوكوفته گولِ زه‌ردم!

*******

ئه‌ر ئه چه‌مِ پاييزييه

ئه‌

به‌رزيِ بالا

ده‌نگ نه‌رمِ تو

مِ

تا ليڤه نه‌كه‌ي

ئه‌ر تا كِ نه‌­ڤادا نه‌تا‌واني

يه‌خه‌چالِ دلِ مِ

په چه بكه‌ي؟!

*******

ئه‌­ی نه‌رمينه به‌ده‌ن

بلبلِ شه­‌ۊ ده‌نگ

رووشن كه‌رِ ئاوِ

كه‌ينيِ گیانم!

ئه‌ر ناز نه‌كه‌ي

په چه بكه‌ي

مينم و

مالم!!

کوره،

مالم و

مينم!!

 

كرماشان

18 آبانماه 1382

در مورد دفتر شعر  از با میهن دل جلد چهارم از مجموعه 5 جلدی دفتر شعر از با میهن آغازین تا تن پسین از فریبرز همزه‌ای بیشتر بدانید.

This post is available: فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.