بایگانی دسته‌ی: داستان

داستان و اسطوره‌های زاگروس در این بخش ارائه شده است.

خوانش گوشه‌ای از داستان خورشید خرامان به روایت آقای نوراله رجبی هرسینی

خوانش گوشه‌ای از داستان خورشید خرامان به روایت آقای نوراله رجبی هرسینی خورشید خرامان یکی [...]

نامه‌یه‌ بوور از افسانه‌های زاگروس به روایت سیامک نجفی

نامه‌یه‌ بوور از افسانه‌های زاگروس به روایت سیامک نجفی  قصه‌ی مردی تنبل است که تن [...]

گوڵباخ از افسانه‌های زاگروس به روایت سیامک نجفی

گوڵباخ از افسانه‌های زاگروس به روایت  آقای سیامک نجفی چکیده‌ی داستان داستان گولباخ (گل باغ، [...]

داستانی راساڵ و چاپاڵ از کتاب گذاری بر فرهنگ و ادبیات شفاهی کردان جاف

داستانی راساڵ و چاپاڵ به کردی سورانی (جافی)، از کتاب:  گذاری بر فرهنگ و ادبیات [...]

موومه‌نه‌جان یا موومەناجان از افسانه‌های زاگروس به روایت سیامک نجفی

موومەناجان یا موومه‌نه‌جان یکی دیگر از سری افسانه‌های زاگروس است که  آقای سیامک نجفی آن [...]

قصه­‌ی هفت خواهر از کتاب گذاری بر فرهنگ و ادبیات شفاهی کردان جاف

قصه­‌ی هفت خواهر به کردی سورانی (جافی)داستانی حه فت خۆیشک از کتاب: گذاری بر فرهنگ و [...]

مشتێگ و قولە مشتێگ از افسانه‌های زاگروس به روایت سیامک نجفی

مشتێگ و قولە مشتێگ از افسانه‌های زاگروس به روایت آقای سیامک نجفی چکیده‌ی داستان مشتیگ [...]

پشی دم بڕیاگ از افسانه‌های زاگروس به روایت سیامک نجفی

افسانه‌ی « پشی دم بڕیاگ » یکی از افسانه‌های کهن زاگروس است که آقای سیامک [...]

1 Comments

قهرمان‌نامه داستانی از اسطوره‌های کهن زاگروس

 قهرمان‌نامه داستانی از اسطوره‌های کهن زاگروس برگردان فارسی داستانی از داستان‌های رزم‌نامه‌ی کُردی؛ کاری از [...]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.