ستاوردهای سازمان دانش بومی و فرهنگ شفاهی به صورت لوح فشرده‌ی صوتی و تصویری

۳۵,۰۰۰ تومان

موضوع: ادبیات کُردی
قهرمان نامه: داستانی از شاهنامه کُردی
کاری از: فریبرز همزه‌ای
تهیه شده در: استدیو دنگ  پر او
سال تولید: ۱۳۹۶
هدف تولید: شناساندن دنیای موسیقیایی منطقه زاگروس
 

۴۰,۰۰۰ تومان

موضوع: ادبیات فارسی
این مجموعه: برگزیده‌ای از دفتر شعر از کوچه‌های خاکی فریبرز همزه‌ای
شعر و صدای: پروفسور محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای
ضبط و گزینش موسیقی: وحید نظری کرمانشاهی
تهیه شده در: استدیو دنگ پَر او
آهنگ سازی کوینتت کلارینت: وحید نظری کرمانشاهی
چاپ: ۱۳۷۰


نگاه کوتاه به گذشته نگاه کوتاه‌تر به اکنون و آینده است. فریبرز همزه‌ای
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.