بایگانی دسته‌ی: معرفی کتاب

معرفی کتاب ‌های علمی و پژوهشی سازمان دانش بومی و فرهنگ شفاهی زاگروس (ایران‌باختری). این تلاشی مردم نهاد در راستای دستیابی به توسعه پایدار است.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.