بایگانی برچسب: فرهنگ غیر مادی

اخلاق علمی؟!؟! نوشته فریبرز همزه‌ای: فصلنامه جامعه شناسی ریاضی

اخلاق علمی ؟!؟! فریبرز همزه­‌ای فصلنامه جامعه شناسی ریاضی؛ دانشگاه رازی، سال دوم، شماره 3 [...]

دو شعر به زبان گورانی سروده‌ی سید تیمور محرابی با صدای شاعر

دو شعر به زبان گورانی سروده‌ی سید تیمور محرابی با صدای شاعر   داڵاهوو شعری [...]

کاشکا بیاتیای شعر کُردی جنوبی از سیامک نجفی

سیامک نجفی در سال 1348 خورشیدی در روستای چیابور کاکی گهواره‌ی گوران در استان کرمانشاه [...]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.