بایگانی برچسب: فرهنگ پوشاک

از آنجا که انسان موجودی بدون پر و پشم است و بدنش به طور طبیعی یارای مقابله با دگرگونی‌های دمایی محیط را ندارد، لذا به فکر پوشاک افتاد و فرهنگ پوشاک را بنا نهاد (فرهنگ خوراک در ایران، همزه‌ای، 1388).

درجستجوی هنر باستانی بافندگی در فرش کردی (کلیایی، کرمانشاه، هرسین)

کتاب درجستجوی هنر باستانی بافندگی در فرش کردی (کلیایی، کرمانشاه، هرسین) از مهمترین دستاوردهای ارزشمند [...]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.