بایگانی برچسب: داستان‌های آیینی

تاریخ داستان‌های آیینی به دوران‌های دور باز‌می‌گردد. انسان‌ از گذشته‌های بسیار دور عقاید و باورهای خود را در زمان و مکان‌های ویژه حفظ کرده و در زندگی به صورت نمایش‌ اجرا می‌کرده است. وی خواسته است با اجرای مراسم آیینی روح و جسم خود را تعالی ببخشد. هر مراسم آیینی زمان و مکان خاصی دارد و به شکل ویژه‌ای اجرا می‌شود.

آیین دانه کُلانه (Dānakolāna) از آیین‌های ایران باستان

آیین دانه کُلانه (Dānakolāna) از آیین‌های ایران باستان است که هنوز هم در بین مردم [...]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.