داڵاهوو شعری به زبان گورانی از سید تیمور محرابی گهواره

داڵاهوو از سید تیمور محرابی گهواره

داڵاهوو شعری به زبان گورانی از سید تیمور محرابی گهواره

ویدیو  داڵاهوو

 

 داڵاهوو

ئازیز دڵ چە نوو مەیل وە کەنکووەن

هەوای سەیرانگای کۆی داڵاهووەن

سەرسەوزی وەهار فەسڵ گۆڵ وە دەم

فەرش کەردەن زەمین هەڵاڵە بەڵەم

شنەی شەماڵگەی کزەی سەر هەردان

نشاتگە و گەردش جەم هام فەردان

نەسیم وەو شنەی دەم سووی نەو وە‌هار

بانگ دەو نە عاڵەم خەفتووڵ ها بیدار

بەیدێ بکەردێ وەعدەی گۆڵگەشتەن

ویت وات مەل داڵاهوو  ڕەشتەن

وەعدەی شکووفای بەرزە دارانەن 

وەعدەی گەرمی بەزم عەیش یارانەن

شاخە شاخ کەو قاژەی وەفراوان

سفێدی لەکەی وەفر سەرکاوان

سەرچشمە و شفای قەسڵان زەمزەم

گومەی سەرانە پیر نەرگس چەم

سەیر مەڕ مەجنوون شەیدای زەمانە

 نۆزهەتگەی دڵدار نە سیاوانە

چیکە و چاکەی ئێڵ تا هەوارگەی دڵ 

سەرمای تووف سەرد چاکە بوو باتڵ

هەوارگەو سەیران ئێڵ قەڵخانی

شاخەی ئاو سەرد پای نەڕەکانی

قاڕەقاڕ پەس هەوهەو نە شوان

 تەرکی کوردە ماڵ نەو پاچەی کووان

ڕپەی مەشکەیسوو وەو ناڵەی مەوزوون

یاوو وە گەردوون چوون ناڵەی مەجنوون

دڵ چو چشنه‌‌ی مه‌ل دڵه‌داڵانن

 تشنه‌و سرگردان چشمه‌ی شاڵانه‌ن

نمای بڕەوەن دەیشت و بەرد و هەرد

بێزرگ و چەرمانتا وە گۆڵەزەرد

 نەقاپی فردەوس مەدەێ نیشانە

سێگەر وەرمەڕ تا هۆمای لانە

 ترنگەو شەفافی چەشمەی بۆیانی

 وارگەو بەزم عەیش خان وە خەوانی

 بەڕەزا و چۆنیر بەوتەور وەردەن لوول

بیەن وە زینەتبەخش کاو وەر بالوول

 خویار وە مووجز دڵ کەردەن ئەسیر

هەی هەی نەو سەراو پای قەڵازەنجیر

 شەیدایی زمکان وەو دڵەی مەحزوون

هەر چوون ئەسر لەیل جیا نە مەجنوون

مەیوو نە سەردا جاڕی پەل وە پەل

مەناڵوو چوون نەی ها بڕیام نە گڵ

تەیموور وە نەزمش ماچوو وە هامفەرد 

مەکەردێ درەنگ ها وەهار ویەرد

 شعر دانه کولانه از سید تیمور محرابی گهواره با صدای آتنا ایازی

This post is available: فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.