معرفی کتاب پژوهشی میان رشته‌ای در تاریخ و فرهنگ شهر هرسین

تاریخ و فرهنگ شهر هرسین history and culture of Harsin

معرفی کتاب پژوهشی میان رشته‌ای در تاریخ و فرهنگ شهر هرسین از فریبرز همزه‌ای

 کتاب هرسین پژوهشی تک نگاری و میان رشته‌ای درباره‌ی تاریخ و فرهنگ شهر هرسین در جنوب خاوری استان کرمانشاه است که با قلم توانمد پروفسور فریبرز همزه‌ای به نگارش درآمده است. بدنه اصلی این پژوهش در دانش مردم‌شناسی جای دارد. این پژوهش به روش میدانی، ژرفانگر و توصیفی انجام گرفته و برای تکمیل آن از پژوهش‌های کتابخانه‌ای در سایر رشته‌ها نیز بهره‌ گرفته شده است. مستندسازی فرهنگ شفاهی هرسین ندر این پژوهش نشان داده است که هرسین کانون بافندگی باختر ایران بوده است. با پژوهشی میان رشته‌ای در تاریخ و فرهنگ شهر هرسین ژیان‌گه زاگروس را همراهی نمایید.

 پیشگفتار و فهرست مطالب کتاب پژوهشی میان رشته‌ای در تاریخ و فرهنگ شهر هرسین از فریبرز همزه‌ای را در قالب فایل PDF ویژه دانلود 

پژوهشی میان رشته‌ای در تاریخ و فرهنگ شهر هرسین

هرسین دیرینه شهری از دوران پیش از تاریخ است و چنین می‏‌نماید که از آغاز تا کنون نیز همیشه مردمی در آن زیسته‌‏اند. در جایگاه پیش از تاریخی این شهر هنوز پژوهشی انجام نشده و در آنجا تنها می‏‌توان گودال‏‌هایی را دید که دزدان فرهنگی در گوشه و کنار آن زده‌‏اند. آنچه که از سکونتگاه گنج دره یافته شده، نشان از تمدنی نزدیک به دوازده هزار سال پیش دارد.

با وجود این، جدا از یکی دو پژوهش کوچک هیچ کار روشمندی در میدان‏‌های گوناگون علمی، تاریخی، اجتماعی، مردم‏‌شناختی و مانند این‏ها در باره این سرزمین کهن انجام نگرفته است. برای همین پژوهش در این باره بسیار دشوار است و نگارنده نیز توان کاری روشمند را در خود نمی‌‏دید. ولی بیشتر از ده سال پیش که برای نخستین بار به شماری از سند، فرمان و دست‌نوشته‌‏های خانوادگی دست یافت، از روی کنجکاوی کنکاشی را آغاز کرده و به هر بار که امکانی به دست آورد به  کار در این باره پرداخت.

پس از سال‏ها که یافته‏‌های پژوهشی درباره­‌ی برخی از میدان‏‌های تاریخی و فرهنگی هرسین انباشته شده، کاری فشرده برای تکمیل پژوهش آغاز گردید. در این میان نیز یکی از بستگان به نام آقای بهروز عزیزی به یاری نگارنده آمده و به سبب وابستگی بسیار به زادگاه خود به تلاشی ستایش‏‌آمیز در همکاری پرداخت. پژوهش‏‌هایی از این گونه نیاز به یک تیم پژوهشی و بودجه‌‏ای سنگین دارد و نمی‏‌‌توان به تنهایی و با هزینه‏‌ی شخصی به آن دست زد. برای همین نگارنده نیز نمی‏‌پنداشت که در پایان کاری بدین گونه که هست به انجام برسد.

بخش‌های مختلف کتاب تاریخ و فرهنگ هرسین

کتاب هرسین دارای شش بخش است که در بخش اول نگارنده به معرفی روش پژوهش پرداخته و در ابتدای کتاب در رابطه با جزم‌اندیشی، مطلق گرایی و آزادندیشی سخن گفته است. سپس مفهوم‌شناسی، ساختار پژوهش، کتاب شناسی، اهمیت این پژوهش و شیوه‌ی آوانگاری واژه‌های بومی را تشریح کرده است.

پژوهشی میان رشته‌ای در تاریخ و فرهنگ شهر هرسین
معرفی کتاب پژوهشی میان رشته‌ای در تاریخ و فرهنگ شهر هرسین

در بخش دوم گفتاری برای آشنایی با زیستگاه طبیعی و فرهنگی ایران باختری آمده و  در ادامه اهمیت فرهنگ شفاهی و دانش بومی این سرزمین بیان شده است.

در بخش سوم  با استفاده از آگاهی‌های موجود روند تاریخی هرسین بازنویسی شده است. در این بخش نویسنده به کمبود و نبود گزارش‌های تاریخی و سند و مدرک‌های کتابخانه‌ای و بهرمندی از دانش شفاهی مردم اشاره کرده است.

در بخش چهارم  همزه‌ای به فرهنگ غیر مادی پرداخته و درباره‌ی زمینه‌ی اجتماعی و فرهنگی هرسین سخن گفته است. در بخش پنجم شیوه‌های آبرسانی هرسین به عنوان نمونه ای از جلوه‌های فرهنگ مادی هرسین را واکاوی کرده و در بخش پایانی جستارهایی در پیوند با آب و ارزش بیمانندش را عنوان کرده است و با گفتمانی درباره‌ی دانش بومی آبرسانی هرسین، کتاب را به پایان رسانیده است.

تهیه کتاب : پژوهشی میان‌رشته‌ای در تاریخ و فرهنگ شهر هرسین

کتاب درجستجوی هنر باستانی بافندگی در فرش کُردی( کلیایی، کرمانشاه، هرسین) و کتاب گزارشی از بازرگانی شهر و ایالت کرمانشاه از دیکر دستاوردهای ژیان گه زاگروس

This post is available: فارسی انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.