سوز شمع سروده ای به زبان گورانی از تیمور محرابی گهواره

سوز شمع از سید تیمور محرابی گهواره
سوز شمع” سروده ای به زبان گورانی از تیمور محرابی گهواره به همراه نوای تنبور با اجرای خود سراینده.

 

 

داڵاهوو شعری دیگر به زبان گورانی از سید تیمور محرابی گهواره

تنبور لکستانخواندنی شد

This post is available: فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.