بایگانی برچسب: ضرب المثل و اصلاح

ضرب المثل و اصلاح ابزار ارتباطی مردم با هم است و مستقیم با زندگی آنها در ارتباط است. حتی می توان گفت که  عین زندگی آن‌هاست. گاه اتفاق افتاده که فردی دانش آموخته خواسته با زبان علمی مطلبی را با کلمات نامانوس و ناآشنا بیان کند و در آخر نیز نتوانسته شنونده را قانع نماید. اما همان مطلب را شخص  مدرسه نرفته با یک ضرب المثل و اصلاح چنان بگفته که هر کسی متوجه منظور او شده است (مثل و اصلاح کردی، بدری، 1397).

سوگندهای مردمی در زیست­‌بوم­‌های زاگرس به روایت سیامک نجفی

سوگندهای مردمی در زیست­‌بوم­‌های زاگرس:  سیامک نجفی  سخن و باورهای مردمی می­‌توانند بخشی از ژرفا [...]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.