خوانش گوشه‌ای از داستان خورشید خرامان به روایت آقای نوراله رجبی هرسینی

خورشید خرامان به روایت نجفی هرسینی

خوانش گوشه‌ای از داستان خورشید خرامان به روایت آقای نوراله رجبی هرسینی

خورشید خرامان یکی از شناخته‌ترین و پرهوادارترین داستان‌های تغزلی در ادبیات گورانی است. در درازای سده‌های بسیار چندین شیوه‌ی خوانش اسطوره‌های زاگروس پدید آمده‌اند که خود به تنهایی موضوع پژوهش‌های هنری آینده است. در اینجا یک نمونه ساده خورشید و خرامان به خوانش آقای نوراله رجبی هرسینی پیشکش می‌گردد. این خوانش با شعر گورانی و توصیف لکی هرسین انجام گرفته است.

قصه­‌ی هفت خواهر از کتاب گذاری بر فرهنگ و ادبیات شفاهی کردان جاف

موومه‌نه‌جان یا موومەناجان از افسانه‌های زاگروس به روایت سیامک نجفی

This post is available: فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.