بایگانی برچسب: فرهنگ خوراک

به باور یکی از پیشگامان فرهنگ خوراک در خاورمیانه، موضوع خوراک تنها خوردن و پر کردن شکم نیست. بلکه در ورای آن چیزهای دیگری نهفته است. در پشت هر دوری یا سینی خوراک همانا یک جهان نهفته است. و چه بسا یک فرهنگ و یا یک تاریخ. خوراک دارای معنی‌های گوناگون اجتماعی است و بار عاطفی و ارزش‌های نمادین است را می‌رساند. همچنین پایه‌ی اجتماعی و سیاسی را می‌رساند ( فرهنگ خوراک در ایران، همزه‌ای، 1388).

فرهنگ خوراک کُرد|بررسی فرهنگ خوراک و هنر آشپزی مردم ایران جلد اول

فریبرز همزه‌ای در ادامه‌ی پژوهش‌های جامعه شناختی در راستای توسعه پایدار این بار فرهنگ خوراک را [...]

بررسی جامعه شناختی فرهنگ خوراک در ایران در دورنمای توسعه پایدار 

کتاب بررسی جامعه شناختی فرهنگ خوراک در ایران در دورنمای توسعه پایدار دستاورد سازمان دانش [...]

هنر آشپزی کُرد از فریبرز همزه‌ای | فرهنگ خوراک کُرد جلد دوم | جُنگ خوراک

در جلد دوم کتاب هنر آشپزی کُرد (جُنگ خوراک) نوشته‌ی پروفسور فریبرز همزه‌ای دستورهای پخت [...]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.