معرفی کتاب خاستگاه خیزش سرآغازی بر جامعه شناسی توسعه و جنبش‌های اجتماعی در ایران

خاستگاه خیزش Khāstgāh-e Khizesh

معرفی کتاب خاستگاه خیزش سرآغازی بر جامعه شناسی توسعه و جنبش‌های اجتماعی در ایران 

کتاب خاستگاه خیزش خواننده را با نگاه مشتاقانه به دل تاریخ گذشته و فضای خاص جنبش‌های اجتماعی گروه‌ها و قوم‌های مختلف شهری و روستایی و یا کوچ نشین می‌برد. این کتاب نشان می‌دهد که چرا و چگونه فرهنگ غنی و باستانی این مرزوبوم در سایه‌ی سلسله‌های پادشاهی تهاجمی گروه‌های کوچ‌نشین بیگانه، هویت و ماهیت خود را از دست می‌دهد و روز به روز در سایه‌ی عدم تعلق خاطر حاکمان غریبه، ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شود؛ تا جایی که حتی به لحاظ قلمرو جغرافیایی در پایان حکومت قاجار، ایران فرهنگی که سرزمین‌های وسیعی را شامل می‌شد، به گستره‌ی امروزه محدود می‌شود. 

در ادامه پیشگفتار این کتاب از بیان دکتر عبداحمید پاپ‌زن آمده است.

معرفی کتاب خاستگاه خیزش‌

به بهانه‌ی بیان سپاس از نویسنده‌ی اثری بارزش

برای ورود به دنیای توسعه و توسعه یافتگی، بررسی و کنکاش در تاریخ و فرهنگ گذشته‌ی هر ملتی نه تنها ضروری، بلکه از بایستگی افزونی برخوردار است؛ چرا که تدوین و طراحی الگوی توسعه‌ی هر کشور همبسته و وابسته به روند شکل گیری تاریخ آن کشور می‌باشد. از دیگر سو، بررسی دقیق و ژرفانگرانه‌ی رویدادهای تاریخی به وسیله‌ی پژوهشگران، به شکلی کاملا جدی رخ می‌نماید. شاید در کشور بزرگ و پهناور ایران، بررسی رویدادهای تاریخی متعلق به نسل‌های پیشین کم صورت نگرفته باشند، لیکن چیزی که کمتر بدان پراخته شده است، یافتن رابطه‌های پنهانی و ناآشکار بین حادثه‌هایی است که طی سده‌ها و هزاره‌های مختلف به وجود آمده‌اند.

نوشتار حاضر که با دستان توانای دانشمند گرانقدر جناب پروفسور فریبرز همزه‌ای به رشته‌ی تحریر در آمده است، حاصل تلاش علمی و پژوهشی پیگیر، مستمر و طولانی ایشان در میدان‌های تاریخی و جامعه‌شناسی ایران و آشکارسازی رابطه‌های پنهانی عامل‌های تاریخی در بروز و ظهور رویدادهای تاریخی است. یکی از بارزترین ویژگی‌های این نوشتار با ارزش، نگاه دقیق و موشکافانه‌ی نویسنده به این رابطه‌ها در گذر زمان‌های بسیار طولانی است. نگارنده‌ی کتاب از زاویه‌ای پژوهشگرانه ریشه و روند شکل‌گیری جنبش‌ها یا خیزش‌های اجتماعی ایران را با بهره‌گیری از مطالعاتی بسیار گسترده پیرامون این رخدادها از دید پژوهشگران و صاحبان نظر در حوزه‌ی تاریخ  و جامعه‌شناسی مورد کنکاش قرار می‌دهد.

معرفی کتاب خاستگاه خیزش

این تلاش علمی زمان‌بر که به تعبیر نویسنده بر انگارگان ویژه‌ای استوار است و گمانه‌ها‌ی تازه‌ای در پیرامون جنبش‌های تاریخ ایران مطرح می‌نماید، در نوع خود، به لحاظ روش پژوهش و نتیجه‌گیری از روند شکل‌گیری این خیزش‌ها، اگر نگوییم بی‌نظیر، ولی با اطمینان زیادی می‌توان گفت کم نظیر است.

این نوشتار خواننده را با نگاه مشتاقانه به دل تاریخ گذشته و فضای خاص جنبش‌های اجتماعی گروه‌ها و قوم‌های مختلف، اعم از شهری و روستایی و یا کوچ نشین،  می‌برد و نشان می‌دهد که چرا و چگونه فرهنگ غنی و باستانی این مرزوبوم در سایه‌ی سلسله‌های پادشاهی تهاجمی گروه‌های کوچ‌نشین بیگانه، هویت و ماهیت خود را از دست می‌دهد، روز به روز در سایه‌ی عدم تعلق خاطر حاکمان غریبه، ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شود؛ تا جایی که حتی به لحاظ قلمرو جغرافیایی در پایان حکومت قاجار، ایران فرهنگی که سرزمین‌های وسیعی را شامل می‌شد، به گستره‌ی امروزه محدود می‌شود. شاید دستیابی به حلقه‌های مفقوده‌ی تاریخی بتواند در آشکارسازی علت‌های بی‌اعتمادی، ناخودباوری و عدم اتکا به فرهنگ، منابع و نیروهای داخلی، برنامه‌ریزان و تصمیم سازان را یاری دهد.

کتاب خاستگاه خیزش سرآغازی بر جامعه شناسی توسعه و جنبش‌های اجتماعی در ایران
خاستگاه خیزش سرآغازی بر جامعه شناسی توسعه

جنبش‌های اجتماعی در ایران

نویسنده خاستگاه خیزش نه تنها ادعا ندارد که تمام جنبش‌ها را در زیر ذره‌بین نگاه خود قرار داده است، بلکه با چند تکرار بیان می‌کند که تنها به بررسی برخی از مهم‌ترین خیزش‌ها پرداخته است. در عین حال در بیان ویژگی‌های این نمونه‌ها، واقعیت‌های با ارزشی آشکار می‌شود. از جمله مواردی که بصورتی بارز جلوه می‌کند و با شرایط فعلی کشور سازگار می‌نماید، اشاره به جنبش قرمطیان است که نویسنده در زمره‌ی جنبش‌های دینی از آن یاد می‌کند و با استناد به نوشته‌ی ناصر خسرو تشریح می‌نماید که چگونه یک جنبش دینی آرمانگرا می‌تواند در بحرین برای مدت ۱۵۰ سال حکومتی طولانی را با معیارهای ویژه‌ی خود که مبتنی بر برابری‌های اجتماعی است، در حوزه‌ی مدیریت کلان جامعه به اجرا در آورد. جنبش‌هایی از این دست می‌تواند در راستای تقویت خودباوری ما نقش مؤثری را ایفا نماید.

در پایان،

ضمن آرزوی موفقیت‌های افزون‌تر برای نویسنده گرامی در جهت انتشار آثاری ارزشمند که طرح‌واره اندیشه‌های آن را در ذهن دارد و نیز گمانه‌های بی‌بدیل ایشان در میدان‌های جامعه‌شناسی، تاریخ و توسعه‌ی پایدار اجتماعات بشری با تاکید بر ایران فرهنگی و نیز ایران باختری (از جمله کرمانشاه)، مطالعه‌ی این نوشتار با ارزش (کتاب خاستگاه خیزش) را به تمامی علاقمندان، پژوهشگران و دانشجویان عزیز که سرمایه‌های علمی ایران بزرگ هستند، پیشنهاد می‌نمایم. باشد که صاحبان قلم و اندیشه با چنین دید ژرفانگرانه رخدادهای مهم تاریخ کشور را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند.

دکتر عبدالحمید پاپ‌زن

کرمانشاه، فروردین ماه ۱۳۸۲

معرفی کتاب خاستگاه خیزش کاندیدای کتاب سال ۱۳۸۵

لازم به یادآوری است که: کتاب خاستگاه خیزش در بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و چهاردهمین دوره جایزه بین‌المللی کتاب سال در بخش علوم اجتماعی شرکت کرد و کاندید کتاب سال کشور بوده است.

درباره کتاب ؛ خاستگاه خیزش کاندیدای کتاب سال 

 برای آشنایی بیشتر شما با مطالب موجود در این کتاب در ادامه فهرست مطالب این کتاب ارزشمند را در قالب فایل PDF برای دانلود قرار داده‎ایم. در صورت تمایل می توانید روی کتاب خاستگاه خیزش کلیک نمایید.

تهیه کتاب خاستگاه خیزش 

Khāstgāh-e Khizesh: An Introduction to the Sociology of Development and Social Movements in Iran

از دیگر دستاوردهای سازمان : کتاب بررسی جامعه شناختی فرهنگ خوراک در دورنمای توسعه پایدار از فریبرز همزه‌ای

This post is available: فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.