بایگانی برچسب: فرهنگ بومی غیرمادی

دستاوردهای سازمان دانش بومی و فرهنگ شفاهی در دو بخش فرهنگ بومی مادی و فرهنگ بومی غیرمادی است.

فرهنگ بومی غیرمادی در میدان­‌هایی است مانند: باورهای دینی و داستان‌های آیینی، افسانه، ورزش و بازی، ضرب‌المثل و اصلاح، سازمان‌های اجتماعی و موسیقی.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.