بایگانی برچسب: فرهنگ

انسان دارای دو زیستگاه طبیعی و فرهنگی است. فرهنگ همه‌ی آن سازوکارهایی است که انسان برای برای زنده ماندن از آن بهره می‌برد.

روند جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر معماری روستایی (مورد مطالعه: روستای گلتپه)

روند جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر معماری روستایی (مورد مطالعه: روستای گل‌تپه، استان [...]

اخلاق علمی؟!؟! نوشته فریبرز همزه‌ای: فصلنامه جامعه شناسی ریاضی

اخلاق علمی ؟!؟! فریبرز همزه­‌ای فصلنامه جامعه شناسی ریاضی؛ دانشگاه رازی، سال دوم، شماره 3 [...]

کرماشان خاستگاه تمدن‌های کهن جهانی | مصاحبه مجله فرهنگی با پروفسور همزه‌ای

کرماشان خاستگاه تمدن‌های کهن جهانی ؛ مصاحبه بهزاد خالوندی از مجله فرهنگی با پروفسور همزه‌ای [...]

فرهنگ خوراک کُرد|بررسی فرهنگ خوراک و هنر آشپزی مردم ایران جلد اول

فریبرز همزه‌ای در ادامه‌ی پژوهش‌های جامعه شناختی در راستای توسعه پایدار این بار فرهنگ خوراک را [...]

بررسی جامعه شناختی فرهنگ خوراک در ایران در دورنمای توسعه پایدار 

کتاب بررسی جامعه شناختی فرهنگ خوراک در ایران در دورنمای توسعه پایدار دستاورد سازمان دانش [...]

هنر آشپزی کُرد از فریبرز همزه‌ای | فرهنگ خوراک کُرد جلد دوم | جُنگ خوراک

در جلد دوم کتاب هنر آشپزی کُرد (جُنگ خوراک) نوشته‌ی پروفسور فریبرز همزه‌ای دستورهای پخت [...]

درجستجوی هنر باستانی بافندگی در فرش کردی (کلیایی، کرمانشاه، هرسین)

کتاب درجستجوی هنر باستانی بافندگی در فرش کردی (کلیایی، کرمانشاه، هرسین) از مهمترین دستاوردهای ارزشمند [...]

قهرمان‌نامه داستانی از اسطوره‌های کهن زاگروس

 قهرمان‌نامه داستانی از اسطوره‌های کهن زاگروس برگردان فارسی داستانی از داستان‌های رزم‌نامه‌ی کُردی؛ کاری از [...]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.