بایگانی برچسب: فرهنگ بومی مادی

فرهنگ مادی بومی در میدان­‌هایی است همچون:

کشاورزی، مبارزه با آفت کشاورزی، گله­‌داری و دامداری، دامپزشکی و گیاهان دارویی، آبیاری، آبرسانی، کاریز (قنات)، بافندگی، معماری، شکسته‌­بندی، پزشکی، فرهنگ خوراک و از این گونه.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.