بایگانی برچسب: فرهنگ بومی مادی

فرهنگ مادی بومی در میدان­‌هایی است همچون:

کشاورزی، مبارزه با آفت کشاورزی، گله­‌داری و دامداری، دامپزشکی و گیاهان دارویی، آبیاری، آبرسانی، کاریز (قنات)، بافندگی، معماری، شکسته‌­بندی، پزشکی، فرهنگ خوراک و از این گونه.

فرهنگ خوراک کُرد|بررسی فرهنگ خوراک و هنر آشپزی مردم ایران جلد اول

فریبرز همزه‌ای در ادامه‌ی پژوهش‌های جامعه شناختی در راستای توسعه پایدار این بار فرهنگ خوراک را [...]

بررسی جامعه شناختی فرهنگ خوراک در ایران در دورنمای توسعه پایدار 

کتاب بررسی جامعه شناختی فرهنگ خوراک در ایران در دورنمای توسعه پایدار دستاورد سازمان دانش [...]

هنر آشپزی کُرد از فریبرز همزه‌ای | فرهنگ خوراک کُرد جلد دوم | جُنگ خوراک

در جلد دوم کتاب هنر آشپزی کُرد (جُنگ خوراک) نوشته‌ی پروفسور فریبرز همزه‌ای دستورهای پخت [...]

درجستجوی هنر باستانی بافندگی در فرش کردی (کلیایی، کرمانشاه، هرسین)

کتاب درجستجوی هنر باستانی بافندگی در فرش کردی (کلیایی، کرمانشاه، هرسین) از مهمترین دستاوردهای ارزشمند [...]

کتاب جایگاه دانش بومی در توسعه پایدار نمونه باغداری و جنگل‌کاری در هورامان

کتاب هورامان یکی از دستاوردهای سازمان دانش بومی و فرهنگ شفاهی ایران باختری است. این [...]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.