فصلنامه جامعه‌شناسی ریاضی با سردبيری سحر رنجبر

۵۰,۰۰۰ تومان

فصلنامه جامعه‌شناسی ریاضی
صاحب امتياز، مدیر مسئول و سردبير: سحر رنجبر
مدیرداخلی: شمسي رنجبر
طراح جلد و صفحه‌آرا: سید امیرحسین بني‌اشراف
نشانی: كرمانشاه، بلوار طابستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازي
تلفن: 6 – 34277605 – 083
کدپستی: 6714414971
ایميل: MathematicalSociology2020

روش تحویل سفارش را مشخص فرمایید.
انتخاب شما به سبد خرید اضافه شد.
فصلنامه جامعه‌شناسی ریاضی
فصلنامه جامعه‌شناسی ریاضی با سردبيری سحر رنجبر
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.